STÄMPELAUKTIONER - SWEDISH POSTMARK AUCTIONS

STÄMPELAUKTIONER

NOVA Frimärken AB håller specialauktioner på svenska stämplar av olika slag: ortstämplar från förfilateli till modernt, lantbrevbärar- järnvägs- och ångbåtspost, postombud, militära stämplar, udda stämplar mm. Texten och en del bilder finns tillgängliga här på vår hemsida några veckor före varje auktion.
På följande sidor kan Du se provexempel från tidigare auktioner:
Prov1 Prov2 Prov3

Är Du intresserad av att sälja bör Du läsa alla fördelar i våra enkla inlämningsvillkor.

Här hittar Du mer uppgifter om kommande auktioner.

För ett provexemplar av våra auktionskataloger eller mer information om våra auktioner kontakta oss på:
E-mail adress: info@novastamps.com
Postadress
: NOVA Frimärken AB, Box 19541, S-104 32 Stockholm
Telefon: 08-108362
Fax
: 08-108361

Åter till vår hemsida.

 

SWEDISH POSTMARK AUCTIONS

NOVA Stamps AB holds specialised auctions of Swedish postmarks and cancellations. The text and some illustrations are available here on our web site a few weeks before each auction.
On the following pages you will find samples from previous auctions:
Sample1 Sample2 Sample3

Here you will find details of forthcoming auctions.

For a sample auction catalogue or more information about our auctions contact us on:
E-mail address: info@novastamps.com
Postal address
: NOVA Stamps AB, Box 19541, S-104 32 Stockholm, Sweden
Phone: +46-8108362
Fax
: +46-8108361

Back to our home page.