AUKTIONS-KALENDER

TIDIGARE AUKTIONER

 • 26 SEPTEMBER 2010, STÄMPELAUKTION
  Klicka här för katalog och bilder
  Resultatlista
 • 7 NOVEMBER 2009, VYKORTSAUKTION
  Resultatlista
 • ALLMÄN INFORMATION & INLÄMNINGSVILLKOR
 • FRIMÄRKSAUKTIONER (Arrangeras med AB Philea)
  Inlämningar mottages kontinuerligt till Phileas auktioner.
  INLÄMNINGSVILLKOR: 20% provision för sålda objekt (detta motsvarar 16% + moms). Ingen provision för osålda objekt. Inga andra kostnader tillkommer. Varje objekt ska motivera ett min-pris av minst 300:- för singelobjekt och 500:- för samlingar/partier. Inlämningens totala utropssumma bör uppgå till minst 2000:-
  För fullständiga inlämningsvillkor klicka här.

 • STÄMPELAUKTIONER
 • NOVA Frimärken AB har hållit specialauktioner på svenska stämplar av olika slag: ortstämplar från förfilateli till modernt, lantbrevbärar- järnvägs- och ångbåtspost, postombud, militära stämplar, udda stämplar mm samt även försändelser samt samlingar och partier från dessa områden.
  Det blir troligen inga fler stämpelauktioner. Vi hänvisar i stället till Sten Lagerholm och hans företag Swestamp AB, Ejdervägen 50, 123 49 FARSTA. Telefon 070-496 02 12, swestamp@hembygdsfilateli.se

Kontakt-information:
E-mail adress: info@novastamps.com
Postadress
: NOVA Frimärken AB, Box 19541, S-104 32 Stockholm
Telefon: 08-108362
Fax
: 08-108361

Åter till vår hemsida.

 

AUCTION CALENDAR

Contact details:
E-mail address: info@novastamps.com
Postal address
: NOVA Stamps AB, Box 19541, S-104 32 Stockholm, Sweden
Phone: +46-8108362
Fax
: +46-8108361

Back to our home page.