INLÄMNINGSVILLKOR

STÄMPELAUKTIONER

NOVA Frimärken AB håller specialauktioner på svenska stämplar av olika slag: ortstämplar från förfilateli till modernt, lantbrevbärar- järnvägs- och ångbåtspost, postombud, militära stämplar, udda stämplar mm. Även försändelser samt samlingar och partier från dessa områden mottages.
Vi erbjuder följande inlämningsvillkor för stämpelauktionerna (för frimärksauktionerna gäller andra villkor):

INLÄMNINGAR kan göras per post eller personligen efter telefonöverenskommelse. Vid stora inlämningar kan vi besöka Dig.

VARJE OBJEKT skall motivera ett minimipris av minst 100:- och INLÄMNINGENS TOTALA UTROPSSUMMA bör uppgå till minst 1000:-. Alla i våra kataloger angivna priser är minimipriser. Inga objekt säljes under minimipriserna utan inlämnarens godkännande.

PROVISIONER: För sålda objekt uttages 18,75% i provision. Detta motsvarar 15% + moms. För osålda objekt uttages ingen provision. Inga andra kostnader tillkommer utom eventuellt returporto.

FÖRSKOTT kan erhållas vid stora inlämningar. Kontakta oss för närmare information.

VÅRA FÖRSÄKRINGAR täcker alla inlämningar till de totala minimipriserna.

FÖRE AUKTIONEN får varje inlämnare en komplett förteckning över de objektnummer han lämnat in, samt en auktionskatalog.

I AUKTIONSKATALOGEN avbildas samtliga enkelmärken samt de bästa försändelserna. Katalogen skickas till ca 3000 samlare i 5 världsdelar.

EFTER AUKTIONEN sändes en resultatlista till alla inlämnare och budgivare och efterförsäljning av osålda objekt pågår i 4 veckor.

REDOVISNING sker ca 7 veckor efter auktionen.

GÖR SÅ HÄR
Enstaka märken kan sättas upp t ex på Visirblad eller läggas i pergamynkuvert. Samlingar och partier kan lämnas in i befintligt skick.
Tänk på att de
kvalitetskrav Du som samlare ställer vid köp, även kommer att ställas på Ditt material vid försäljning.
Ange förslag till
minimipriser om Du vill, eller överlåt det på oss.

Vi kommer att ta hand om Ditt material på bästa sätt.

VÄLKOMMEN SOM INLÄMNARE

Här hittar Du mer uppgifter om kommande auktioner.

Är det något Du undrar över kontakta oss på:
E-mail adress: info@novastamps.com
Postadress
: NOVA Frimärken AB, Box 19541, S-104 32 Stockholm
Telefon: 08-108362
Fax
: 08-108361

Åter till vår hemsida.