INLÄMNINGSVILLKOR - PHILEA

 • Vi håller totalt 6 auktioner per år, varav 2 kvalitetsauktioner.
 • Kvalitetsauktioner och Internationella auktioner hålls i Stockholm. Lådauktioner förekommer även i Göteborg och Vindeln (Umeå).
 • Inlämningar tas emot löpande. De ska normalt ha nått oss senast 6 veckor före en auktion.
 • Phileas Internationella auktioner hålls vanligen tredje onsdagen i månaden. Kvalitetsauktioner hålls i november och maj.
 • Provisionen är 20 % inkl. moms.
 • För mycket dyra objekt kan vi förhandla om lägre provision.
 • Tidigare inlämnare behåller gamla avtal tills vidare.
 • Minsta utrop per singelobjekt är normalt 300:- och för samlingar/lådor 500:-
 • Minsta samlade utrop per inlämning är 2 000:-
 • Alla auktioner avgörs offentligt i sal.
 • Alla auktioner presenteras i sin helhet på Phileas hemsida (den mest besökta i branschen i Sverige).
 • Inlämningsstopp ca 40 dagar före auktionen.
 • Redovisning till inlämnare sker 4-6 veckor efter auktionen.

 

CONDITIONS FOR VENDORS - PHILEA

 • We hold 6 auctions per year, two of them are quality auctions.
 • Consignments are always welcome. To be included in an auction, consignments should reach us no later than 6 weeks before the auction.
 • Auctions are usually held the third Wednesday of the month.
 • Our commission is 20 %.
 • Lower commission can be discussed for very expensive lots.
 • Previous consignors keep their old agreements for the time being.
 • The minimum reserve per single lot is normaly 300 SEK and for collections 500 SEK
 • Consignments must have a total reserve of at least 2 000 SEK
 • All auctions are public.
 • All auctions are published on Philea's website.