NOVAS FRIMÄRKSAUKTIONER - EN DEL AV AB PHILEA


Från och med hösten 2008 är Novas frimärksauktioner en del av AB Phileas auktioner (tillsammans med Lars-Tore Eriksson Frimärksauktioner och Frimärkskompaniet).

 

Stefan och Göran Heijtz förstärker därmed ytterligare Phileas kunskapsbas med sina respektive expertområden. De tar emot inlämningar i Novas lokaler som tidigare, och viss bearbetning och beskrivning kommer att ske där.

 

Själva auktionerna hålles av AB Philea, vilket innebär att Philea producerar katalogerna och lägger upp auktionerna på internet, genomför auktionerna, fakturerar försäljningen, och redovisar till inlämnarna.

 

Även om Stefan och Göran kommer att arbeta för att få in material till alla Phileas auktioner under året, så kommer de att göra en särskild insats för två auktioner per år, ungefär som Nova har gjort tidigare.

 

Novas tidigare inlämnare behåller de villkor de haft med Nova även vid inlämning till de kommande auktionerna.

 

Företagens kundregister slås ihop till ett, på samma sätt som gjorts med de andra företagen i "Philea-gruppen". Detta innebär att auktionerna kan ses av ännu fler kunder än tidigare.


Fördelarna för inlämnarna är uppenbara: Materialet exponeras för en större kundkrets vilket kommer att medföra bättre försäljning och högre priser. Bättre auktioner lockar också fler köpstarka kunder.


Köparna får fördelar genom att auktionerna blir större och intressantare och att man får mer material att välja på.


Novas sedan länge utlovade sista vykortsauktion kommer att genomföras i Novas regi under 2009 och Nova kommer även fortsättningsvis att genomföra stämpelauktioner i egen regi.


I övrigt kommer Nova genom Göran Heijtz att fortsätta att delta på samlarmässor och utställningar runtom i landet och Norden. På dessa kommer det förstås också att vara möjligt att göra inlämningar till Phileas auktioner, och hämtning av material kan ske i samband med mässorna t.ex. i närliggande orter.


Nova kommer även i fortsättniningen att bedriva handel med filateli, stämplar och vykort.


Vi hoppas att alla tycker att denna utveckling blir spännande och positiv och hälsar alla gamla och nya kunder välkomna till det nya arrangemanget.


Nova Frimärken AB

Stefan Heijtz & Göran Heijtz

 

AB Philea

Peter Johansen & Christer Svensson & Bertil Rafting